Održan prvi radni sastanak članova projektnog tima